ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-blood line-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blood line, *blood line*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Your blood line goes back at least 4000 years, maybe much more.บรรพบุรุษนาย ย้อนหลังไปกว่า 4000 ปี บางทีอาจมากกว่า Hachi: A Dog's Tale (2009)
You have the same irises, a rare dark green, the diamond shaped hazel flex together with the identical outer ears or pinner, which are only past down through direct blood line which makes by necessity either brothers or in this case, more likely father and son.แก้วตาคุณสีเขียวเข็มซึ่ง หาได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังมีรูปของใบหูซึ่ง สืบทอดกันเฉพาะทางสายเลือดเท่านั้น อาจดูแล้วเหมือนเป็นพี่น้องหรือ... Sherlock Holmes (2009)
Is it because my blood lineage is a little complicated?หรือเป็นเพราะสายเลือดของผม มันค่อนข้างสลับซับซ้อน Episode #1.9 (2010)
Right now Damon is desperate to figure out which original created our vampire blood line.ตอนนี้เดม่อนกำลังหาคำตอบว่า ออริจินอลคนไหนที่เปลี่ยนพวกเรา Heart of Darkness (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสกุล[N] lineage, See also: blood line, Syn. สกุล, ตระกูล, Example: นางงามคนนี้มาจากสายสกุลชื่อดัง ใครๆ เลยมองว่าเธอใช้เส้นสายในการประกวด, Count unit: สาย, Thai definition: เชื้อสายหรือตระกูลที่สืบมา

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blood line
   n 1: the descendants of one individual; "his entire lineage has
      been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
      {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
      {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top