ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bad debt-

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bad debt, *bad debt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad debt[N] หนี้เสีย, Syn. debt, loss

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name.พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad debtThat company is on the rocks because of bad debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้สูญ[N] bad debt, Example: ลูกหนี้ของเขาตายลง หนี้สินที่มีอยู่กับเขาจึงกลายเป็นหนี้สูญ, Thai definition: หนี้ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทาง ที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนี้สูญ[n. exp.] (nīsūn) EN: bad debt   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呆帐[dāi zhàng, ㄉㄞ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]
坏账[huài zhàng, ㄏㄨㄞˋ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bad debt
      n 1: a debt that is unlikely to be repaid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top