ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-at that time-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at that time, *at that time*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at that timeA good idea occurred to me at that time.
at that timeAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
at that timeAt that time I really understood that gorillas have feelings.
at that timeAt that time I was in Canada.
at that timeAt that time I was still awake.
at that timeAt that time Mexico was not yet independent of Spain.
at that timeAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
at that timeAt that time she was a student at Yale.
at that timeAt that time she was bathing in the sun.
at that timeAt that time she was engaged in operating a tractor.
at that timeAt that time she was engaged in some sort of work.
at that timeAt that time the snow plow was certainly our hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครานั้น(n) at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
ในเวลานั้น(n) at that time, Syn. ณ เวลานั้น, Ant. ในเวลานี้, Example: ความสำเร็จของการปฏิวัติในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ส่วนสำคัญมาจากการวางแผนอันรอบคอบ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นคณะราษฎรแทบจะไม่มีกำลังในมือ
ในขณะนั้น(adv) at that time, See also: then, Syn. ในตอนนั้น, ในเวลานั้น, Example: การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนั้นหนี้สูญของธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 7% ของสินเชื่อทั้งหมด
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ตอนนั้น(adv) at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ครั้งนั้น(adv) at that time, Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ, Thai Definition: ณ เวลานั้น
ขณะนั้น(adv) at that time, See also: at that moment, Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น, Example: ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก, Thai Definition: ณ เวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะนั้น[khana nan] (adv) EN: at that time ; at that moment ; then  FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ครั้งนั้น[khrang nan] (n, exp) EN: on that occasion ; at that time ; then  FR: cette fois-là
ในขณะนั้น[nai khana nan] (adv) EN: at that time  FR: alors
ในเวลานั้น[nai wēlā nan] (n, exp) EN: at that time
เวลานั้น[wēlā nan] (n, exp) EN: at that time  FR: à ce moment ; à ce moment-là

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当初[dāng chū, ㄉㄤ ㄔㄨ, / ] at that time; originally, #2,856 [Add to Longdo]
那时侯[nà shí hòu, ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] at that time [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
折から[おりから, orikara] TH: ในตอนนั้น  EN: at that time

Japanese-English: EDICT Dictionary
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
その折り;其の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
その節;其の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) (entering into) nirvana; (n-suf) (2) used after a date to indicate the death of a monk at that time; (adj-t,adv-to) (3) silent; tranquil [Add to Longdo]
折から(P);折りから;折柄;折り柄[おりから(P);おりがら(折柄;折り柄), orikara (P); origara ( ori gara ; ori gara )] (exp,n-t) (1) just then; at that time; right then; at that moment; (2) appropriate moment; (P) [Add to Longdo]
当時[とうじ, touji] (n-adv,n-t) at that time; in those days; (P) [Add to Longdo]
当年[とうねん, tounen] (n-adv,n-t) the present year; at that time [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top