ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-answer to-

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: answer to, *answer to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ
answer to[PHRV] อยู่ในความควบคุม, See also: เชื่อฟัง, Syn. respond to

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you thought going on a date with Essex's answer to Jimmy Krankie would wind me up, you were right.ถ้าคุณคิดว่าการมาออกเดต กับไอ้ตัวตลกนี่ จะทำให้ผมโมโห คุณคิดถูกแล้ว Smell the Weakness (2017)
So, no, I don't have an answer to that question.ดังนั้น ไม่ ฉันไม่มีคำตอบ สำหรับคำถามนั้น After Porn Ends 2 (2017)
I'm not gonna answer to "Star-Munch."ใครเหรอสตาร์-เหลือก Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Papa. We won't find the answer to this in a book.ป๊ะป๋า เรื่องนี้ในตำราไม่มีคำตอบหรอก Smurfs: The Lost Village (2017)
- It's captain Lance. And if you did answer to me,- It's captain Lance. Outlaw Country (2016)
- I don't answer to you, miss Lance.miss Lance. Outlaw Country (2016)
You answer to me!แกตอบคำถามฉัน Service (2016)
And the answer to that now is yes.และคำตอบสำหรับคำถามนั้นตอนนี้... คือใช่ Collateral Beauty (2016)
By the end, you're gonna be begging me to stay because this place is the answer to that question that you've been asking yourself.แต่ในที่สุดนายก็จะขอร้องให้ฉันอยู่ต่อ เพราะที่นี่คือคำตอบ ของคำถามที่นายถามตัวเองอยู่เสมอ Chestnut (2016)
What I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question,สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ คุณตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ต่อคำถามที่ว่า... Snowden (2016)
Anyone who kills me or my friends will answer to Saw Gerrera.ทุกคนที่ฆ่าฉันหรือเพื่อนของฉัน จะตอบ โส เกเรระ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Because he stayed too long waiting for an answer to a question from a drunk.เพราะไม่บินขึ้น มัวรอบางคำตอบ จากขี้เมา Allied (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
answer toA girl opened the door in answer to my knock.
answer toAll the answer to this question were wrong.
answer toAnswer to your name when it is called.
answer toAnswer to your name when it is calls.
answer toAt last I found out the answer to the question.
answer toDo you think there is another answer to this difficult problem?
answer toFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
answer toHe came up with an answer to our problem.
answer toHe gave a positive answer to my question.
answer toHe has been regarded as Japan's answer to Picasso.
answer toHe hit on the answer to the problem as he was having lunch.
answer toHe reflected on what answer to make.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top