ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-all right.-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: all right., *all right.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all right.According to the X-ray, everything is all right.
all right.All right.
all right.All right. I'll accept your offer.
all right.All right. I'll come as soon as possible.
all right.All right. I'll take it.
all right.All right. Now I want you to breathe in and hold it.
all right.All right. Please order it.
all right.Apart from her temper, she's all right.
all right.As far as I am concerned, everything is all right.
all right.As for the money, it is all right.
all right.As long as we love each other, we'll be all right.
all right.Barring anything unforeseen everything should turn all right.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 all right \all right\ pred. adj.
   1. satisfactory; better than average; as, everything is all
    right.
 
   Syn: all-right(predicate), ok, o.k., okay.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top