ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-all right.-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: all right., *all right.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Later.ก็ได้ เอาไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
- I'm all right. - Oh, splendid.ฉันโอเค โอ้สวยงาม Pinocchio (1940)
All right. Go ahead. Make the most of it.ก็ได้ไปเถอะ เอาให้เต็มที่เลย Rebecca (1940)
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ Rebecca (1940)
Yes, yes, all right. Thank you, Mrs. Danvers.เอาล่ะๆ ขอบคุณ คุณนายเเดนเวอร์ส Rebecca (1940)
- All right. I don't have anything brilliant.- ขวาทั้งหมด ฉันไม่ได้มีอะไรที่ยอดเยี่ยม 12 Angry Men (1957)
- All right. Let's get it in here and look at it.- ขวาทั้งหมด ให้ของได้รับมันในที่นี่และมองไปที่มัน 12 Angry Men (1957)
- All right. Let's do it the hard way.- ขวาทั้งหมด ลองทำวิธีที่ยาก 12 Angry Men (1957)
All right. Who was it? Come on, I wanna know.ขวาทั้งหมด ใครคือมันได้หรือไม่ Come on, ฉันต้องการทราบ 12 Angry Men (1957)
- All right. What are you getting at?- ขวาทั้งหมด สิ่งที่คุณจะได้รับที่? 12 Angry Men (1957)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
It's all right. Don't let him bite this time.อย่าปล่อยให้เขากัดเวลานี้ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all right.According to the X-ray, everything is all right.
all right.All right.
all right.All right. I'll accept your offer.
all right.All right. I'll come as soon as possible.
all right.All right. I'll take it.
all right.All right. Now I want you to breathe in and hold it.
all right.All right. Please order it.
all right.Apart from her temper, she's all right.
all right.As far as I am concerned, everything is all right.
all right.As for the money, it is all right.
all right.As long as we love each other, we'll be all right.
all right.Barring anything unforeseen everything should turn all right.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 all right \all right\ pred. adj.
   1. satisfactory; better than average; as, everything is all
    right.
 
   Syn: all-right(predicate), ok, o.k., okay.
     [WordNet 1.5]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top