ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-This colorfu [...] he Internet.-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: This colorful [...] the Internet., *This colorful [...] the Internet.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-This ( DH IH1 S) colorful ( K AH1 L ER0 F AH0 L) individual ( IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L) has ( HH AE1 Z) been all over ( B IH1 N AO1 L OW1 V ER0) the ( DH AH0) news ( N UW1 Z) this ( DH IH1 S) week ( W IY1 K) after ( AE1 F T ER0) a ( AH0) video ( V IH1 D IY0 OW0) of ( AH1 V) his ( HH IH1 Z) intervention ( IH2 N T ER0 V EH1 N SH AH0 N) of ( AH1 V) street ( S T R IY1 T)-gang ( G AE1 NG) violence ( V AY1 AH0 L AH0 N S) became ( B IH0 K EY1 M) the ( DH AH0) most ( M OW1 S T)-watched ( W AA1 CH T) clip on ( K L IH1 P AA1 N) the ( DH AH0) Internet ( IH1 N T ER0 N EH2 T).-

 


  

 
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
colorful
 • ที่มีชีวิตชีวา: มีรสชาติ, สนุกสนาน [Lex2]
 • ที่มีสีสันสดใส: หลากสี, ฉูดฉาด [Lex2]
 • adj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์ ###S. interesting [Hope]
 • /K AH1 L ER0 F AH0 L/ [CMU]
 • (n) /k'ʌlərfəl/ [OALD]
individual
 • แต่ละบุคคล: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล [Lex2]
 • บุคคล: ปัจเจกชน [Lex2]
 • (อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง ###S. single,unique [Hope]
 • (adj) เฉพาะบุคคล,เฉพาะราย [Nontri]
 • (n) เอกชน,ปัจเจกชน,บุคคล [Nontri]
 • /IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ˌɪndɪv'ɪʤuəʳl/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
been all over
  [be all over]
 • แพร่ออกไป: กระจายออกไป [Lex2]
 • ต้อนรับอย่างอบอุ่น[Lex2]
 • ทำให้แพ้[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
news
 • ข่าว: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว [Lex2]
 • ข่าว [LongdoEN]
 • (นิวซ) n. ข่าว ###S. tidings [Hope]
 • (n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก [Nontri]
 • /N UW1 Z/ [CMU]
 • /N Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /nj'uːz/ [OALD]
week
 • หนึ่งสัปดาห์: ช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน, หนึ่งอาทิตย์ [Lex2]
 • (วีค) n. สัปดาห์,อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้ [Hope]
 • (n) สัปดาห์,อาทิตย์ [Nontri]
 • /W IY1 K/ [CMU]
 • (n) /w'iːk/ [OALD]
after
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา [Lex2]
 • ภายหลัง: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ [Lex2]
 • หลังจาก[Lex2]
 • (อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior to) [Hope]
 • (adj) ภายหลัง,หลังจาก [Nontri]
 • (adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง [Nontri]
 • (con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง [Nontri]
 • /AE1 F T ER0/ [CMU]
 • (j) /'aːftər/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
video
 • ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ[Lex2]
 • ตลับเทปวิดีโอ: วีดิโอ [Lex2]
 • เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ[Lex2]
 • เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ: เกี่ยวกับโทรทัศน์ [Lex2]
 • (วิด'ดีโอ) n. ภาพโทรทัศน์,โทรทัศน์. adj. เกี่ยวกับโทรทัศน์,เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์ [Hope]
 • /V IH1 D IY0 OW0/ [CMU]
 • (n) /v'ɪdɪəʳə/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
intervention
 • การแทรกแซง: การก้าวก่าย [Lex2]
 • (อินเทอเวน'เชิน) n. การแทรกแซง,การก้าวก่าย,การยุ่ง. ###SW. interventional adj. ###S. interference [Hope]
 • (n) การแทรกแซง,การก้าวก่าย [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 V EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɪntəv'ɛnʃən/ [OALD]
street
 • ถนน: ถนนหนทาง [Lex2]
 • ตึกอาคารตามถนน[Lex2]
 • คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน[Lex2]
 • ใกล้ถนน: บนถนน, ของถนน, ในถนน [Lex2]
 • (สทรีท) n. ถนน,ทางสำคัญ,ทางหลัก,บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน ###S. avenue,road,passage [Hope]
 • (n) หนทาง,ถนน,ทางรถ [Nontri]
 • /S T R IY1 T/ [CMU]
 • (n) /str'iːt/ [OALD]
gang
 • แก๊ง: พวกมิจฉาชีพ, กลุ่มโจร [Lex2]
 • (แกง) n. กลุ่ม,แก๊ง,พวก,หมู่,หมู่โจร,พวกโจร,ชุด,หน่วย,ระยะทาง. vt.,vi. จัดเป็นกลุ่ม,กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน) ###S. band,horde,crew [Hope]
 • (n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร [Nontri]
 • /G AE1 NG/ [CMU]
 • (v) /g'æŋ/ [OALD]
  [gehen]
 • เกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร [LongdoDE]
 • ใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย [LongdoDE]
 • |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย [LongdoDE]
violence
 • ความรุนแรง[Lex2]
 • การใช้กำลังทำลาย: การทำลาย [Lex2]
 • ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด)[Lex2]
 • (ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ [Hope]
 • (n) ความรุนแรง,การล่วงละเมิด,การหักโหม [Nontri]
 • /V AY1 AH0 L AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /v'aɪələns/ [OALD]
became
 • (บีเคม') v. อดีตกาลของbecome [Hope]
 • /B IH0 K EY1 M/ [CMU]
 • /B IY0 K EY1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ɛɪm/ [OALD]
  [become]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
most
 • มากที่สุด[Lex2]
 • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
 • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
 • ส่วนใหญ่[Lex2]
 • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
 • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
 • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
 • /M OW1 S T/ [CMU]
 • /M OW1 S/ [CMU]
 • (n) /m'ɒust/ [OALD]
watched
 • /W AA1 CH T/ [CMU]
 • /W AO1 CH T/ [CMU]
 • (v) /w'ɒtʃt/ [OALD]
  [watch]
 • นาฬิกาข้อมือ[Lex2]
 • การเฝ้าดู: การเฝ้าระวัง [Lex2]
 • ดู: คอยดู, เฝ้าดู [Lex2]
 • (วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง) ###S. guard,sentry,sentinel,look,observe [Hope]
 • (n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว [Nontri]
 • (vt) อยู่ยาม,คอย,เฝ้าดู,รอ,ระวังระไว,ตื่น [Nontri]
 • /W AA1 CH/ [CMU]
 • /W AO1 CH/ [CMU]
 • (v) /w'ɒtʃ/ [OALD]
clip on
 • ผูกไว้: ติดไว้ [Lex2]
Internet
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ: อินเทอร์เนต [Lex2]
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต [LongdoEN]
 • (อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล [Hope]
 • /IH1 N T ER0 N EH2 T/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top