ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- oh,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oh,, - oh,-, * oh,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, man!- โอ้, man! We Bought a Zoo (2011)
- Oh, okay.- โอเค / Pilot (2013)
Oh, yeah#Oh, Yeah# Feud (2013)
- Oh, Mike.- ไมค์ Mine (2016)
Alex?Alex? Oh, nein. Spellbound (1945)
- Oh, no.- Oh, nein. Operation Mad Ball (1957)
- Oh, yes.- Oh, ja. Guess Who's Coming to Dinner (1967)
- Oh, yes.- Oh, ja! Rosemary's Baby (1968)
- Oh, yes.- Oh, ja. Monty Python and the Holy Grail (1975)
Oh, good.- Oh, gut. A Boy and His Dog (1975)
Oh, uh-- Oh, da... A Steele at Any Price (1983)
- Oh, yes.- Oh, ja. A Tale of the Wind (1988)
-Oh, no.- Oh, nein. Yard Sale (1990)
Come on, Pete!- Oh, Pete! Malcolm X (1992)
- I did.- Oh, doch! Amateur (1994)
Oh, yeah.- Oh, ja. Fargo (1996)
-Oh, yeah.- Oh, ja. My Best Friend's Wedding (1997)
- Oh, where?- Oh, wo? The Freshman (1999)
- Oh, no.- Oh, nein. Feats of Clay (1999)
- Great.- Oh, toll. Fool for Love (2000)
-Oh, God.- Oh, Gott. The Wire (2000)
-Oh, Jesus.- Oh, Gott. The Pledge (2001)
- Oh, shit!- Oh, Scheiße! Pure (2002)
Thanks- Oh, danke sehr. Infernal Affairs (2002)
Oh-oh.- Oh, nur eine... S'Poor House (2003)
Here we go.- Oh, ja. Homeland Security (2004)
- Yeah.- Oh, OK. Always (2004)
Oh, no.- Oh, nein. Maternity (2004)
Oh, yeah.- Oh, stimmt. Mr. Monk and the Captain's Wife (2004)
Oh, yeah.- Oh, ja. The 40 Year Old Virgin (2005)
- Oh, no.- Oh, nein. You'll Never Get Away from Me (2005)
- Oh, Barney.- Oh, Barney. Belly Full of Turkey (2005)
Oh, god.- Oh, Gott! Mr. Monk and Mrs. Monk (2005)
Oh, God.- Oh, Gott! Party Girl (2005)
OK, ALL RIGHT, - Oh, nett. Ruff Goin' (2006)
-Oh, God.- Oh, Gott! Perfect Stranger (2007)
- Yeah.- Oh, ja! Happy-Go-Lucky (2008)
-Oh, yeah.- Oh, ja. Felon (2008)
Oh, aw.- Oh, aus. Red Tide (2008)
Oh, my God.- Oh, mein Gott. Identity (2008)
God.- Oh, Gott. Joy to the World (2008)
Oh, Much!- Oh, Much! Sins of the Father (2009)
God.- Oh, Gott. Halloween II (2009)
What?- Oh, gut. Chuck Versus the Mask (2010)
Oh, yeah.Komm mit. Oh, ja. Chuck Versus the Role Models (2010)
Oh, please.- Oh, bitte. Ain't No Sunshine (2010)
- Oh, yeah?- Oh, ja? Red Carpet Treatment (2010)
Oh, my God!- Oh, mein Gott! Looking Glass (2011)
- Oh.- Oh, ähm... Entering Eden (2012)
Ohh.- Oh, komm her. Aunt Mommy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh, Huh? Oh, I'm sorry.
oh, Dr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
oh, I'm fine, thanks. Oh, Laura, this is my friend, Ayako.
oh, Could you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
oh, Uh oh, I saved over it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกแตก(int) Alas, See also: My God, Oh, Man alive, Syn. อกอีแป้นจะแตก, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อตกใจเป็นต้น (ใช้แก่ผู้หญิง), อกจะแตก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yo, ㄧㄛ˙, / ] (interj) Oh, sound made when expressing surprise; (idiom) used at end of sentence as an exclamation, #2,038 [Add to Longdo]
[āi, ㄞ, ] an interjection; to express realization or agreement (yes, oh, right etc), #2,248 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach, übrigensOBTW : oh, by the way [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
へえ[hee] (int) oh, yes?; really? [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
何てこった[なんてこった, nantekotta] (int) what the hell; WTF; Oh, great!; son of a gun; holy mackerel [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top