ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- [ เปียโน ] - [ มนุษย์ ...

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: [ เปียโน ] - [ มนุษย์ ..., - [ เปียโน ] - [ มนุษย์ ...-, * [ เปียโน ] - [ มนุษย์ ...*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 3 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
3 3 multiplied by 5 is 15.
3 According to John, the bank closes at 3 p.m.
3 Add 5 to 3 and you have 8.
3 A stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
3 At last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
3 Bob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.
3 Could you keep this luggage until 3 p.m?
3 George 3 has been unfairly maligned by historians.
3 He was shot 3 times in the arm.
3 He will return within 3 hours.
3 High tide is at 3 p. m. today.
3 If you add 3 to 3, you get 6.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีสาม(n) three o'clock in the morning, See also: 3 a.m., Syn. สามนาฬิกา, Example: คนผิวดำทางใต้ของตัวเมืองชิคาโกมั่วสุมสูบกัญชาจนถึงตีสามจึงจะกลับบ้านซุกหัวนอน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องสาม[Chøng Sām] (n, exp) EN: Channel 3  FR: Chaîne 3 [ f ]
กลุ่มประเทศจี 3 = กลุ่มประเทศ G 3[Klum Prathēt Jī Sām] (org) EN: G3  FR: G3 [ m ]
กรดถ่าน[krot thān] (n, exp) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [ m ] ; H2CO3
ม.๓ = ม.3[mø. sām] (n, exp) EN: M3  FR: M3 (troisième année d'enseignement secondaire)
นักษัตร[naksat] (n) EN: twenty seven constellations of 133 stars
ไพ[phai] (n) EN: phai ; [ a coin formerly in use, equivalent to three satangs ]  FR: phai [ m ] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง(เสียบ)[plakphūang sām chǿng (sīep)] (n, exp) FR: bloc multiprise 3 prises [ m ] ; bloc 3 prises électriques [ m ]
ป.๓ = ป.3[pø. sām] (n, exp) EN: P3  FR: P3 (troisième année d'enseignement primaire)
รูปเรขาคณิตสามมิติ[rūp rēkhākhanit sām] (n, exp) FR: figure géométrique à 3 dimensions [ f ]
เสียงโท[sīeng-thō] (n, exp) EN: falling tone ; tone 3  FR: ton descendant [ m ] ; ton 3 [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) #376 [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods) #2,118 [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n, vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) #3,011 [Add to Longdo]
[もう, mou] (n) (1) one-thousandth; 0.03 mm (one-thousandth of a sun); 0.01 percent (one-thousandth of a wari); 3.75 milligrams (one-thousandth of a monme); (2) old monetary unit (0.0001 yen) #3,168 [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) (1) kan (obs. unit of weight, approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (2) kan (obs. unit of currency); (ctr) (3) pieces of sushi; (P) #6,588 [Add to Longdo]
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs. #6,675 [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P) #7,447 [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] (n) haiku; 17-mora poem, usu. in 3 lines of 5, 7 and 5 morae; (P) #7,960 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top