ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-饰-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *饰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饰, shì, ㄕˋ] to decorate, to adorn; ornament
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 1,604

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Art direction: Cast:[CN] 布景及装 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.[CN] 从你的穿着看 你对服打扮压根不在乎 Rebecca (1940)
Did you ever see me in my regalia with my diadem and all my jewels?[CN] 你见过我戴着象征着 王权标志的头和珠宝吗? Ninotchka (1939)
What a beautiful corsage![CN] 好漂亮的花 Bordertown (1935)
She's tried to cover it up, but I've known.[CN] 她想掩,但是我知道 I Wake Up Screaming (1941)
You wore your diadem and a necklace.[CN] 你当时戴着带 状头和项链 Ninotchka (1939)
Corsage, my hat. That's a genuine orchid.[CN] 装在我的帽子上 那是一个真正的兰花 Bordertown (1935)
And a fine decoration it will be, my bold Norman beauty.[CN] 上面还会做一些很好的装 我勇敢的诺曼第美人 The Adventures of Robin Hood (1938)
Frosting.[CN] 首? How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
"Bassington plays with his beard in order to cover his emotion.[CN] 巴星顿捋了捋胡须 掩心中的不安 Design for Living (1933)
Am I going to play that cadenza tonight![CN] 我今晚要去演奏装乐段了! Ninotchka (1939)
She has charge of the beds and laces.[CN] 她负责床铺和花 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top