ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-饥饿-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 饥饿, *饥饿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饿 / ] hunger; hungry; starve, #12,133 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find hungry samurai![CN] 找饥饿的武士? Seven Samurai (1954)
I'll be there with a clean shirt and a hungry face.[CN] 我会穿着干净衣服带着 饥饿的肚皮去的 The Trouble with Harry (1955)
She's all right. Just a little bit hungry.[CN] 她只是饥饿 Lifeboat (1944)
Those are good things to write about, hunger and thirst.[CN] 饥饿 口渴皆是写作的好题材 Lifeboat (1944)
There are lots of good, decent girls who are working, who've worked all along, who've managed to fend off hunger and poverty.[CN] 有很多纯真的好姑娘 努力的工作 靠自己抵御了饥饿和贫困 Paisan (1946)
Hunger![CN] -饥饿 空胜子 The Searchers (1956)
Have you ever known what it was to be really hungry?[CN] 你知道什么是真正的饥饿吗? Leave Her to Heaven (1945)
So you challenge outrage hunger, poverty persecution and slandering.[CN] 所以, 你挑战愤怒, 饥饿,贫穷 Nazarin (1959)
Hope you people are all good and hungry.[CN] 一希望你们都很饥饿 一嗯! Leave Her to Heaven (1945)
Good beef for hungry people.[CN] 给饥饿者上好的牛肉 Red River (1948)
I tell him, what's the point of having a brain from here to here... and making a pile of money that high... if you can't take time off to keep from starving.[CN] 我告诉他, 怎么利用大脑... 去赚钱... 如果你不能让大脑休息 还不时地处于饥饿状态 The Damned Don't Cry (1950)
It's called "Hunger."[CN] 我叫它"饥饿 Rear Window (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top