ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-里山-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 里山, *里山*
Japanese-English: EDICT Dictionary
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- On the East Side. Murray Hill.[CN] - 东面,默里山 John and Mary (1969)
"Kafiristan, 10,000 square miles, mountainous terrain..."[CN] 长尔夫斯坦 10,000平方英里山 The Man Who Would Be King (1975)
Though we are miles apart[CN] 说有万里山,隔阻两地遥 Prison on Fire (1987)
I think it's good of me, to bury you in this scenic place.[CN] 这里山明水秀,把你葬在这里 也算对得起你了 The Shaolin Temple (1982)
Grander than the A-Lee Mountain. Thank you.[JA] あの阿里山より高く Night Market Hero (2011)
This is a photo of it, taken at 8:50 p.m.[JA] 時刻は 午後8時50分 里山さんが 事件に 巻き込まれる10分前です Hero (2007)
An officer approached and handed her... the wedding rings that had fallen from Mr. Satoyama's bag.[JA] 里山さんのかばんから 転げ落ちた― 結婚指輪を手渡したそうです Hero (2007)
But the man suddenly struck Mr. Satoyama with his fist.[JA] 里山さんの顔を 右手のこぶしで殴りました 鼻骨にヒビが入っていたのは その時のケガです Hero (2007)
An ambulance arrived 10 minutes later.[JA] 救急車が駆けつけたのは 通報から10分後 里山さんの心臓は Hero (2007)
He put the rings in his bag and called his fiancee, Megumi.[JA] 里山さんは 2つの指輪の 入ったケースをかばんにしまい 婚約者の松本めぐみさんに 電話をかけました Hero (2007)
Perhaps they know the names of your mountains, rivers, valleys...[CN] 也许他们知道 这里山脉、河流和峡谷的名字... Case for a Rookie Hangman (1970)
About 350 miles to the west is a town with magnificent scenery and great talent.[CN] 由这里向西走大约350里那里山清水秀,人杰地灵 The Millionaires' Express (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top