ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-邪魔-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 邪魔, *邪魔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪魔[xié mó, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, ] evil spirit, #66,777 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
邪魔[じゃま, jama] (n adj) กีดขวาง, เกะกะ, เสือก
邪魔[jama] เกะกะ, กีดขวาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry to disturb you, but Director Simms was found dead in his office earlier this morning.[JA] 私はあなたを邪魔して申し訳ありませんが、 ディレクターシムズが死んでいると発見された 彼のオフィスで今朝早く。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
The satanic challenge to an almighty God...[CN] 向全能的神发出邪魔般挑战的 Part VIII (1989)
Then there's the irritating types of wanker, the ones whose only job in life is to stop the rest of us enjoying our three score years and ten.[JA] イラつくバカもいる 他人の人生を 邪魔するしか能がない Salesmen Are Like Vampires (2017)
Hey, go back to your place.[JA] ほら 邪魔よ あっちへ行って  ()
My pineapples were gone in three seconds![CN] 你说我的艺术品,是邪魔外道? Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!! (1989)
You must be possessed to speak that way![CN] 你说这种话一定是邪魔附身了! Malicious (1973)
The liquid, it's blocking my vision.[JA] 水が視界の邪魔をしてる Life (2017)
The one to send the evil back.[CN] 是打开裂缝,把邪魔逼回去的! Evil Dead II (1987)
I don't like them. They get in the way.[JA] 苦手なんです 邪魔くさくて Absolute (2017)
Yep. Will do. Sorry about the mix up, it's a work night out.[JA] そうだな 邪魔して悪かった Sexy Rollercoasters (2017)
I'm sorry to have disturbed you, Lord Stark.[JA] お邪魔してすみません スターク公 The Spoils of War (2017)
When evil anarchy ruled the land, the wicked came here to sacrifice.[CN] 当邪恶的 力量统治大地时 很多邪魔都到了这 里 Legend (1985)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
邪魔[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top