ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-谢谢-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 谢谢, *谢谢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks, #957 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks.[CN] 谢谢 House of Strangers (1949)
Oh, thanks.[CN] 谢谢 Casablanca (1942)
Thanks.[CN] 谢谢 Foreign Correspondent (1940)
Thank you.[CN] 谢谢 No Man of Her Own (1950)
Thanks.[CN] 谢谢 Pursued (1947)
I'm sorry,[CN] 谢谢你们 Taki no shiraito (1933)
Good madam![CN] 谢谢 母亲 Hamlet (1948)
Smoke it.[CN] - 谢谢 The Whole Town's Talking (1935)
Thanks.[CN] 谢谢 Pitfall (1948)
-Thanks.[CN] - 谢谢 The Best Years of Our Lives (1946)
Thank you.[CN] 谢谢. Ninotchka (1939)
- Thanks.[CN] 谢谢 Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top