ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-裂-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *裂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裂, liè, ㄌㄧㄝˋ] to split, to rend; crevice, crack
Radical: Decomposition: 列 (liè ㄌㄧㄝˋ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 1,317

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] crack; split, #6,828 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It does save getting splinters in your knuckles.[CN] 这确实给你省去了关节碎的痛苦 'G' Men (1935)
You're right. We oughtn't to let her break it up.[CN] 你说得对 我们不能为了她决 Design for Living (1933)
"Deal with Manchester definitely off." Is that something terrible?[CN] "和曼徹斯特的生意完全破了." 很糟糕嗎? Grand Hotel (1932)
I'll tear you limb from limb, like a frog.[JA] お前の足を持って 股きにしてやるからな Tikhiy Don (1957)
The wood's so rotten it'll fall apart at a touch.[CN] 这些木头朽烂得一碰就开了 The Mummy (1932)
If you tell, then you're my enemy! You want to ruin my life.[JA] やめて私たちの仲を きたいの? War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
I haven't. I just haven't eaten for two days.[CN] 我的胃都缝了 Port of Shadows (1938)
"definitely off." Preysing![CN] "完全破了." 普萊辛格! Grand Hotel (1932)
Bombin', rioting', sniping', shootin' the blacks?[JA] 爆破に暴動 切りき魔に 黒人の射殺 Straw Dogs (1971)
One by one, in spite of every safeguard, my coworkers were torn...[JA] 一人ずつ、あらゆる安全対策にもかかわらず 私の同僚達は引きかれていた・・ Forbidden Planet (1956)
- The deal is off?[CN] - 談判破了? Grand Hotel (1932)
Hypnotic illusions don't tear people apart.[JA] 幻覚は、決して 人間を引きかない Forbidden Planet (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top