ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-胡说

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 胡说, -胡说-, *胡说*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡说[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]
胡说八道[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, / ] to talk rubbish, #24,333 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit.[CN] - 胡说 Lockout (2012)
Fuck,[CN] -胡说 The Big White (2005)
Shut up! What's all this gibberish? .[CN] 闭嘴胡说些什么呀 Taki no shiraito (1933)
What is this girl talking about?[CN] 你到底在胡说八道什么 今天你就是要讨打才甘心 Episode #1.4 (2004)
You liar![CN] 你胡说 Long Day's Journey Into Night (1962)
- So he caught you with Gilda. - It's a lie! He didn't catch me.[CN] 一他撞见了你和吉尔达的好事 一胡说他才没撞见 Design for Living (1933)
Poppycock![CN] 胡说八道! The End of the Aisle (2014)
Liar.[CN] 胡说 Heaven & Earth (1993)
Nonsense![CN] 胡说 Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
- Maybe when I'm dead. - Stop it![CN] 一我死了差不多 一别胡说 Design for Living (1933)
Bullshit![CN] 胡说 Times and Winds (2006)
- I don't believe I shall ever see them again.[CN] 我想我是再也见不到他们了 胡说! Cavalcade (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top