ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-联-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *联*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  关 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 356

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to ally; to unite; to join, #1,064 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every FBI man across the country had their ears open now. ARTIE:[CN] 全国每个邦调查局探员 都张大了耳朵 Casino (1995)
We have documents, one of which is a report by retired fbi agents... which completely absolves Mr. Rothstein from any wrongdoing.[CN] 我们拥有文件,其中一份是由 一位退休的邦探员写的... 上头清楚的记载罗斯坦先生 并未触犯任何法律 Casino (1995)
He's a square guy, for Christ's sakes. He's gonna run to the fbi.[CN] 他是个老实的生意人 他会去找盟调查局的 Casino (1995)
- Have you any idea - how many people contact me?[CN] - 你知道我有多少系人? Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
Senator, you promised me a hearing. You didn't even look at the fbi reports.[CN] 议员,你答应我一场听证会的 你连邦调查局的报告都没看 Casino (1995)
Not being able to go into a casino is just one thing... but being in this book etched your name into the brains of every cop and FBI agent.[CN] 不能进赌场只是其一... 这名单会将你的名字刻在 每一个邦调查员的脑海里 Casino (1995)
The FBI watched every move he made, but he just didn't care. NICKY:[CN] 邦调查局盯着他的每一步 但他不在乎 Casino (1995)
I'll contact your office about the legal work.[CN] 关于法律的工作我会络你 The Bridges of Madison County (1995)
Even after we moved out, he'd always drive us past it.[CN] 我们感动后,他开车过去常 房子与我们系。 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)
We must have alliance with England to prevail here.[CN] 我们必须合英格兰 Braveheart (1995)
This guy's gonna run to the fbi.[CN] 他会去找邦调查局的 Casino (1995)
Who'd believe the FBI had a wire in the place... looking for information about some old homicide... about some guy who was whacked out God knows when over God knows what?[CN] 谁会想到邦调查局 会在里面装窃听器... 为了调查很久以前的一桩命案... 为了一个不知在何时 也不知为何事被干掉的人 Casino (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top