ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-职-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *职*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 616

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, / ] office; duty, #3,096 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what I mean?[CN] 我不会这么随便说我的业的 你懂我意思吗? Meet the Fockers (2004)
Tomorrow, I have a senior staff meeting with the director, a Q4 performance review, and an academy course to prep.[CN] 嗯,明天... , 本来要和主任参加一个高级员会议, 为你们的表现写报告, Mindhunters (2004)
Sorry, occupational humour.[CN] 对不起,业幽默 The Butterfly Effect (2004)
Look, folks, I'm a professional, okay?[CN] 嘿 二位 我可是业的 Meet the Fockers (2004)
- You're moving up.[CN] 你要升了 是啊 The Incredibles (2004)
Does my line of work make you uncomfortable, precious?[CN] 是不是我从事的业让你不舒服了,宝贝儿? The Butterfly Effect (2004)
You're not suspended, not on temporary leave, fired.[CN] 你不是暂时离 你是被解雇了! Taxi (2004)
Well, that's what you get for trusting a contract killer, Oz.[CN] 那就是你相信 一个业杀手的后果 奥兹 The Whole Ten Yards (2004)
You're fired.[CN] 你被解雇了,不是停 Taxi (2004)
So, I think that falls under my responsibilities, right? Yeah.[CN] 我想这也是我责范围之内的事 Meet the Fockers (2004)
... thathisplacewillbetaken by none other...[CN] 他的位将由 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You don't have to worry about one thing.[CN] 一点也不用担心, 巴太太 我是个非常称的保姆 The Incredibles (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top