ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-經-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *經*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[經, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4190

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] already, #88 [Add to Longdo]
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economy; economic, #127 [Add to Longdo]
经过[jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] to pass; to go through; process; course, #471 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to engage in (business etc); to run; to operate, #509 [Add to Longdo]
经验[jīng yàn, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] to experience; experience, #746 [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause), #865 [Add to Longdo]
经常[jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often, #960 [Add to Longdo]
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through, #1,296 [Add to Longdo]
经典[jīng diǎn, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the classics; scriptures; classical, #1,874 [Add to Longdo]
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] manager; director, #2,118 [Add to Longdo]
市场经济[shì chǎng jīng jì, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] market economy, #2,394 [Add to Longdo]
总经理[zǒng jīng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] general manager, #2,504 [Add to Longdo]
神经[shén jīng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] nerve, #2,790 [Add to Longdo]
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure, #3,770 [Add to Longdo]
经济效益[jīng jì xiào yì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] economic benefit, #4,444 [Add to Longdo]
财经[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, / ] finance and economics, #4,594 [Add to Longdo]
经贸[jīng mào, ㄐㄧㄥ ㄇㄠˋ, / 貿] trade, #5,121 [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
未经[wèi jīng, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ, / ] not (yet), #5,813 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
经济学家[jīng jì xué jiā, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] economist, #6,416 [Add to Longdo]
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] broker; middleman; agent; manager, #7,217 [Add to Longdo]
经纪[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] to manage (a business); manager; broker, #7,310 [Add to Longdo]
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] carelessly; by accident, #9,093 [Add to Longdo]
历经[lì jīng, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] to experience; to go through, #9,127 [Add to Longdo]
计划经济[jì huà jīng jì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] planned economy, #9,859 [Add to Longdo]
月经[yuè jīng, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄥ, / ] menstruation; a woman's period, #10,358 [Add to Longdo]
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]
经商[jīng shāng, ㄐㄧㄥ ㄕㄤ, / ] to trade; to carry out commercial activities; in business, #10,406 [Add to Longdo]
经受[jīng shòu, ㄐㄧㄥ ㄕㄡˋ, / ] to undergo (hardship); to endure; to withstand, #10,546 [Add to Longdo]
神经病[shén jīng bìng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] mental disorder; neuropathy, #11,284 [Add to Longdo]
经销[jīng xiāo, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to sell; to distribute, #11,769 [Add to Longdo]
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] decent; honorable; proper; serious; according to standards, #12,964 [Add to Longdo]
神经元[shén jīng yuán, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] neuron, #13,499 [Add to Longdo]
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] able to withstand, #14,068 [Add to Longdo]
经济特区[jīng jì tè qū, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, / ] special economic zone, #14,362 [Add to Longdo]
有经验[yǒu jīng yàn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] experienced, #14,391 [Add to Longdo]
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]
经不起[jīng bù qǐ, ㄐㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, / ] unable to bear; cannot resist; can ill afford, #17,432 [Add to Longdo]
经络[jīng luò, ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄛˋ, / ] energy channels (in Chinese medicine), #17,841 [Add to Longdo]
圣经[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] Holy Bible; the Confucian classics, #18,422 [Add to Longdo]
经由[jīng yóu, ㄐㄧㄥ ㄧㄡˊ, / ] via, #19,986 [Add to Longdo]
痛经[tòng jīng, ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] variant of 痛|经痛; menstrual pain; dysmenorrhea, #20,456 [Add to Longdo]
取经[qǔ jīng, ㄑㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] to fetch the scriptures, #21,545 [Add to Longdo]
经合组织[jīng hé zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) OECD; abbr. for 濟合作與發展組織|经济合作与发展组织, #22,343 [Add to Longdo]
经济危机[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] economic crisis, #23,368 [Add to Longdo]
视神经[shì shén jīng, ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] optic nerve, #23,814 [Add to Longdo]
经济制度[jīng jì zhì dù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] economy, #24,188 [Add to Longdo]
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] deputy director; assistant manager, #25,036 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
経文;文(oK)[きょうもん, kyoumon] (n) { Buddh } scriptural text; scriptures; sutras [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top