ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-科技-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 科技, *科技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PhD, summa cum laude in physics, California Institute of Technology.[CN] 1956年荣获加州科技学院最高荣誉 Torn Curtain (1966)
... totheLudovicotechnique.[CN] 鲁道维科技 A Clockwork Orange (1971)
For he was the latest result in machine intelligence.[CN] 因为他是科技智慧最新结晶 2001: A Space Odyssey (1968)
Man can do anything, it seems, but can he invent a machine to have children?[CN] 男人看似可以做任何事 但就算靠现在的知识和科技, 仍然造不出生孩子的机器 Being Two Isn't Easy (1962)
Knife wounds are cuts, not stabs. Anatomical knowledge, dissection skills, mutilation, organs removed, victim clothed, on display.[JA] ナイフの傷 外科技術 臓器切除 被害者は衣服を Sorbet (2013)
I do baptize thee, now in the name of modern technology.[CN] 吾现在宣布 以现代科技之名 为你受洗 Deliverance (1972)
I mean, each man...[CN] 每个人 因为他们的科技 Easy Rider (1969)
So I traded them in for a pair of these latest models.[CN] 所以我拿它们换了 这双现代科技的东西。 The Best Years of Our Lives (1946)
All hail Progress, child of Science[CN] 一切進步,都是科技的產物 À Nous la Liberté (1931)
Fellas like that hardly have a chance nowadays with radio and all that science against them.[CN] 如今,这样的家伙们 是没有机会逃脱的... ...用无线电和所有的科技来对付他们 Plunder Road (1957)
Are you not the poor victim of this horrible new technique?[CN] 你不是那位可怕新科技的可怜受害者吗 A Clockwork Orange (1971)
All the wonders of modern science taken into account except that thing that's heading for us right now.[CN] 现代科技什么都考虑到了 除了将要降临的这个东西 The Shelter (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top