ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-盛-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *盛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盛, shèng, ㄕㄥˋ] abundant, flourishing; to contain; to fill
Radical: Decomposition: 成 (chéng ㄔㄥˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish,  Rank: 1,142

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to hold; contain; to ladle; pick up with a utensil, #2,997 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng, #2,997 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Love is a flower that blooms[CN] 爱情就像是开的花朵 The 39 Steps (1935)
Order a mass for him and hold a wake.[JA] お祈りをしてもらってから ご馳走で大にやろうよ Tikhiy Don (1957)
I thought maybe I might be poisoned.[JA] 私に毒がられてるかも He Walked by Night (1948)
Still, the approaching autumn leads the way for the coming winter,[CN] 然而夏已过秋风乍起 很快瑟瑟寒凉的季节来临 Taki no shiraito (1933)
It's impossible my sister could think of Heathcliff... as anything but a surly, dressed-up beggar, a lout and a boor.[CN] 我姊妹不可能想希斯克利夫 决不可能像这个妆打扮的 粗野的乞丐 Wuthering Heights (1939)
Well, it would make things simpler for us.[CN] 华顿那边已经没耐心了 The Whole Town's Talking (1935)
The front is 150 miles away.[JA] 奴等が勢力をり返すんだ Tikhiy Don (1957)
Professor, lots of music![JA] 音楽だ 大に頼むぞ Pinocchio (1940)
- DCPD.[CN] -华顿警察局 Bullet to the Head (2012)
Well, it must have been a very warm discussion.[JA] さぞり上がってた でしょうね Kansas City Confidential (1952)
Bus leaving for Savannah, Charleston, Columbia, Greensboro, Richmond Washington, Baltimore, Philadelphia, New York....[CN] 车子要开了 开往萨凡纳 查尔斯顿 哥伦比亚 格林斯博罗 里士满 华顿 巴尔的摩 费城 纽约 It Happened One Night (1934)
Washington sent me down here to clean this thing up, and I'm going to do it.[CN] 华顿方面派我来收拾残局 我就要按我的方法来办这事 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top