ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-现在测试你对色彩及形状的辨识度-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 现在测试你对色彩及形状的辨识度, *现在测试你对色彩及形状的辨识度*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me check your colour and shape perceptions.[CN] 现在测试你对色彩及形状的辨识度 Enthiran (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-现在 (xiàn zài)测试 (cè shì) () (duì)色彩 (sè cǎi) ()形状 (xíng zhuàng) (de)辨识 (biàn shí) ()-

 


  

 
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT-Simplified]
测试
 • (cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ) measure and test; trial; beta (software); test performance of [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT-Simplified]
色彩
 • (しきさい) สี่สัน [LongdoJP]
 • (しきさい) (n) colour; color; hue; tints; (P) [EDICT]
 • (sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ) tint; coloring; coloration; character [CE-DICT-Simplified]
 • (sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ) tint; coloring; coloration; character [CE-DICT-Traditional]
 • (jí, ㄐㄧˊ) and; to reach; up to; in time for [CE-DICT-Simplified]
 • (jí, ㄐㄧˊ) and; to reach; up to; in time for [CE-DICT-Traditional]
形状
 • (けいじょう) (n) shape; form; (P) [EDICT]
 • (xíng zhuàng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ) form; shape [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
辨识
 • (biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ) identification; to identify; to recognize [CE-DICT-Simplified]
 • (たび(P);たんび) (n,n-suf,ctr) time (three times, each time, etc.); times; (P) [EDICT]
 • (ど) (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) [EDICT]
 • (dù, ㄉㄨˋ) capacity; degree; degrees (of temperature); standard [CE-DICT-Simplified]
 • (duó, ㄉㄨㄛˊ) estimate [CE-DICT-Simplified]
 • (dù, ㄉㄨˋ) capacity; degree; degrees (of temperature); standard [CE-DICT-Traditional]
 • (duó, ㄉㄨㄛˊ) estimate [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top