ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-氣-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *氣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[氣, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air 米

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm getting up.[CN] 那我不客了! City Island (2009)
They want to abandon the ironworks![JA] やつらタタラ場を見殺しにするだぞ. Princess Mononoke (1997)
Hey, how you doing, buddy?[JA] 元か? How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
- You're welcome.[CN] -不用客 City Island (2009)
No, I don't want balloons or something. I'm just saying something nice.[CN] 我才不是說要球什麼的 只是說要豐盛 City Island (2009)
You want balloons or something?[CN] 你是要球嗎? City Island (2009)
The riflemen are with them.[JA] おをつけて. 石火矢衆もやつらの仲間です. Princess Mononoke (1997)
Then, she took it out on me because I reminded her of him.[CN] 拋棄了我們,所以她就把所有 對父親的怨都撒到我身上 City Island (2009)
You're gonna use to find the courage... to dramatize your own secret which you've been trying to hide... within an inch of your lives... and you're gonna present it to us next week... in the form of a monologue with no pauses.[CN] 用它幫自己鼓足勇 然後改編你這小半輩子都在試圖 掩蓋的秘密 City Island (2009)
You're like a... you're the air that I breath.[CN] 你就像 就像是我的空 City Island (2009)
And the ironworks?[JA] おい, ほっとくかよ! ? Princess Mononoke (1997)
Wolf girl not care.[JA] 山犬の姬, 平. Princess Mononoke (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top