ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-昨今-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 昨今, *昨今*
Japanese-English: EDICT Dictionary
昨今[さっこん(P);さくこん, sakkon (P); sakukon] (n-adv,n-t) nowadays; recently; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Turns out, being sweet isn't enough to keep a girl these days.[JA] 分かったのは、優しさは 昨今の女の子を繋ぎ留めておくのに十分じゃない The Matrimonial Momentum (2015)
Our only aim at this time must be to achieve peace at any cost![JA] "昨今の我々の目標は..." "平和を達成することです..." どんな代価を払っても! Wonder Woman (2017)
Nowadays, people are just as dangerous as the dead, don't you think?[JA] 昨今は人間は死人と同様に危険ですから Strangers (2014)
In light of recent anti-V violence, some say this couldn't have come at a better time.[JA] 「昨今の暴力による V排斥の動きに照らせば」 「今ほど適切な時期は 無いとの意見も」 Unholy Alliance (2011)
- You know theaters these days.[JA] - 昨今の映画館を知ってる? La La Land (2016)
An endangered species.[JA] 昨今では 絶滅危惧種のな Seeking Justice (2011)
"In light of recent anti-v violence."[JA] "昨今の暴力による V排斥の動きに照らせば" Unholy Alliance (2011)
Yes, being that there's lot of medical troubles nowadays.[JA] 昨今は 医療トラブルも 多いものですから。 Episode #1.3 (2012)
And as a result, If you peek into any of the brothels around here,[JA] あげく昨今じゃ 巷の遊郭を覗けば- Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Two million is not much these days.[JA] - 昨今じゃ200万では不足だ Black Sea (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
昨今[さっこん, sakkon] in_diesen_Tagen, in_den_letzten_Tagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top