ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-抱-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *抱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抱, bào, ㄅㄠˋ] to embrace, to hold in one's arms; to enfold
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [ideographic] To wrap 包 in one's arms 扌; 包 also provides the pronunciation,  Rank: 1,122

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] to hold; to carry (in one's arms); to hug or embrace; surround; cherish, #1,197 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were right about Harris, Dad. He's in a jam.[JA] 父さんのカンは当たってた 彼 トラブルえてる Kansas City Confidential (1952)
Three little Indian boys walking in the zoo a big bear hugged one and then there were two.[JA] 3人のインディアンの少年が 動物園に行った 熊がひとりをきしめて 2人になった And Then There Were None (1945)
Excuse me.[CN]  The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
What a devil you're, brother![JA] 私の息子をかせておくれ Tikhiy Don II (1958)
Right.[CN] - 歉! In the Name of the Father (1993)
I think you're in trouble and I'm going to help you.[JA] 問題をえてるのね 放っておけない Kansas City Confidential (1952)
Excuse me?[CN] -  Scent of a Woman (1992)
Pick me up[CN] 我起来 King of Beggars (1992)
- We've got it enough, fathers.[JA] 女がきたいだろう Tikhiy Don II (1958)
Sorry.[CN]  Little Big Man (1970)
- We've got it enough, fathers.[JA] 女がきたいだろう Tikhiy Don (1957)
Huh?[CN] 嗯, Machine Gun McCain (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top