ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-愛情-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 愛情, *愛情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛情[あいじょう, aijou] ความรัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛情[あいじょう, aijou] (n,adj-no) love; affection; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, a nickname is an affectionate term between mates.[JA] 愛情がなきゃ成立しない Salesmen Are Like Vampires (2017)
love disappears.[CN] 愛情就消失了 La Notte (1961)
A feeling that drives souls towards what seems beautiful, true and fair to them, constituting the object of our affection.[JA] "人が抱く感情である" "愛情の基となるもの"  ()
So I thought we could all do a love exercise.[JA] じゃあまずは、愛情のエクササイズから始めようと思います。 Lykke til, Isak (2016)
She was very well-read, although it was mostly romance and biographies of the famous.[CN] 她博覽群書 儘管大部分是愛情小說和名人傳記 Pearls of the Deep (1965)
The power of love is limitless[CN] 只為了愛情力量大無窮 Hong Kong Nocturne (1967)
- Are you craving for affection?[CN] -你渴望愛情嗎? La Notte (1961)
What we're doing is, we're putting as much love into this as we can.[JA] 精一杯の愛情を注いで 作ってる Barbecue (2017)
You and your brother loved each other very much, didn't you?[JA] 君たち兄弟は 深い愛情で 結ばれていたんじゃないか? Feed (2017)
My love has built it from broken promises[CN] 我的愛情把它 從失約的諾言之中建起 Courage for Every Day (1964)
They seem entwined in a net of love[CN] 交織成愛情的網 Hong Kong Nocturne (1967)
Spreading love is not something that comes naturally to everyone.[JA] 愛情は、自然にあるものではないので、ね。 Lykke til, Isak (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛情[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top