ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-恭-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *恭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need a physician for my sick wife and child.[JA] 同こz軍xせつてり ま百 毒子壺医者に診世た凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations, you're a big winner.[CN] 喜中奖的幸运者... 天哪 The After-Dinner Mysteries (2013)
Of a samurai's honour?[JA] とう 者えガ 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Here's your trophy, Chaitanya. Congratulations.[CN] 你的奖杯 柴坦尼亚 喜你 Bad Words (2013)
Take these back. It is of no worth to me any more.[JA] これは i匡し申し上lプる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JA] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Will you wait for me here alone?[JA] ー入竇椿つてれるな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Miho will get better. I am convinced of it.[JA] 必葦や美積の痛ガ 治ると眉じてり ま哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations.[CN] 喜你哈 Bad Words (2013)
The strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you.[JA] 各家の強さと弱点 あなたに反抗するか順するかわからない Hardhome (2015)
I will take that as a compliment.[CN] 我把它看作一种维。 Absolute Deception (2013)
Congratulations. You must be vibrating.[CN] 喜你哦 你一定很激动吧 Bad Words (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top