ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-快出来-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 快出来, *快出来*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, get out, quick![CN] 好了 快出来! Dead Reckoning (1947)
We don't want to shoot unless you make us, so come on out and talk it over.[CN] 我们不想开枪除非你逼我们 We don't want to shoot unless you make us, 所以快出来谈谈 so come on out and talk it over. This Gun for Hire (1942)
Come on.[CN] 快出来 Sabrina (1954)
Out![CN] 快出来 Bandits (2001)
Sabrina, come out of there.[CN] 莎宾娜,快出来 Sabrina (1954)
Hey. Hey, hold on, hey, mister. Come on back out here![CN] 等等,你快出来 It's a Wonderful Life (1946)
Out.[CN] 快出来 Sea Fog (2014)
Could you come out, sir? They're all going nuts![CN] 快出来,乘客都慌乱失措 Foreign Correspondent (1940)
Come on, out you come![CN] 你给我过来 快出来 出来 The Blue Angel (1930)
Then come out.[CN] 既然已经好了就赶快出来 Episode #1.4 (2004)
My God![CN] 快出来 The Adventures of Baron Munchausen (1988)
I think I got it now. Get out before I shoot again![CN] 快出来 否则我再开枪 Saboteur (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top