ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-已经太迟了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 已经太迟了, -已经太迟了-, *已经太迟了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's too late to change anything.[CN] 说改变已经太迟了 Pursued (1947)
It's too late for that.[CN] 现在已经太迟了 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
And when I followed her, it was too late.[CN] 等到我跟着她,已经太迟了 Vertigo (1958)
Ten years too late.[CN] 十年,已经太迟了 The Spiral Staircase (1946)
I'm probably late already.[CN] 说不定现在回去已经太迟了 The Time Machine (1960)
But when I fiinished, it was too late.[CN] 不过我的事结束的时候,已经太迟了 Tokyo Story (1953)
I'm afraid it's too late to call Danny, too.[CN] 恐怕现在再联系Danny 也已经太迟了 Invasion of the Body Snatchers (1956)
- It's too late now. You're a nuisance.[CN] 闭嘴,现在已经太迟了 而且你很烦 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Don't bug me, it's too late.[CN] 别来烦我,说这些已经太迟了 Brother (1960)
It's pretty late to start flirting with a discarded husband.[CN] 你现在在向一个被抛弃的丈夫抛眉眼 已经太迟了 Strangers on a Train (1951)
It probably is too late already.[CN] 可能已经太迟了 The Night Heaven Fell (1958)
It was too late even then. There was no more -[CN] 已经太迟了 Last Year at Marienbad (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top