ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-小家子气-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 小家子气, *小家子气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded, #59,368 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you know what they say, Stasiak, if you want the career-changing big fish, you got to be willing to put on the big boy panties and sail out to the deep water.[CN] 史迈可,大家都知道 · · · 想钓到可以升官的大鱼 · · · 就别小家子气,而要勇于冒险 Fast & Furious 6 (2013)
Don't get your panties in a bunch. Want to go again?[CN] 别小家子气,再来一局? Feast (2005)
Small potatoes.[CN] 小家子气 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
To even think about that kind of thing right now.[CN] 想这种事未免有些小家子气 In Control (2013)
Pond scum no more.[CN] 不再是小家子气 The Wolf of Wall Street (2013)
It's too small. It's too safe.[CN] 太小家子气了 太保守了 Henry's Crime (2010)
How petty can you be, little crappy teacher.[CN] 真小家子气 你他妈的不就是有个老师的破工作 Chicken with Plums (2011)
I have no understanding of anything but my own panic and self-loathing... and pathetic, little existence.[CN] 除了自乱阵脚和自我憎恨以外 我啥也不懂... 还有可悲和小家子气 Adaptation. (2002)
Big girl's blouse. Lot of fuss.[CN] 小家子气,大惊小怪 Arthur Christmas (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top