ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-対-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *対*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] Japanese variant of 對|对, #72,245 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She just did an interview with him.[JA] こないだ談したとこだよね? Affection (2017)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[JA] 花木ゆずとの談の件なんですけど Disbanded (2017)
The way you are now, you could never do it.[JA] 今のあんたには 絶無理 Ready (2017)
-You're definitely drunk. -No, I'm not.[JA] (慎)絶 酔ってます (桜井)酔ってないですよ Appeal (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.[JA] ただ これを書いた人間は 人の死にして異常に抵抗がある もしくは恐れている— Confrontation (2017)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] 僕と道間 慎で 談をさせていただけませんか? Disbanded (2017)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] (花木) 僕と道間 慎で 談をさせていただけませんか? Ready (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶に許せない Reason (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶に許せない Confrontation (2017)
Nothing is absolute in this world.[JA] (景介)絶なんて 世の中には ありえないんですよ Absolute (2017)
I hate to tell you this, but Shin Michima's books will surely never sell.[JA] (森口) 残念だけど 道間 慎の本は絶に売れないよ Absolute (2017)
Naturally, it wouldn't be a standard face-off.[JA] (花木) もちろん ただの談じゃないですよ Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つい, tsui] gegen, wider [Add to Longdo]
[つい, tsui] ein_Paar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top