ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-培-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *培*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[培, péi, ㄆㄟˊ] to cultivate, to farm; to shore up
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  咅 (pǒu ㄆㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,152

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi, ㄆㄟˊ, ] to cultivate; to earth up, #10,305 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just started planting.[JA] 栽を始めたばかりなの Knots Untie (2016)
Swimming in my mind at this time, literally, is my new hydroponic indicasativa hybrid, a touch of the mythic AK47 by way of the Amsterdam express.[JA] 今の瞬間 俺の頭を駆けめぐってるのは 水耕栽した大麻だ 神話のAK Part 1 (2017)
I'll see if the boys in blue can pull a print off that coin-operated petri dish.[CN] 我去问问法鉴小蓝人 能不能从硬币操作的 养皿上提取指纹 Fallout (2013)
I'm running a blood culture and tissue sample.[CN] 我來做一個血液養和組織樣本 The Lady on the List (2013)
I mean, we've already grafted them from stem cells.[CN] 我们已经从干细胞里植出来了 Map of You (2013)
I don't even see the dude selling death by hot dog wrapped in bacon.[CN] 就连卖致命热狗夹根的哥们都不在 Fallout (2013)
They culture donor stem cells...[JA] ドナーの幹細胞を 養して Doctor Strange (2016)
He was in Houston at a training seminar during the time of both shootings, and several witnesses verified that.[CN] 两次枪击案发生时 他都在休斯敦参加训班 好几个人可以证明 Final Shot (2013)
Yes, but not as much as bacon.[CN] 喜歡 但不及 Monster's Ball (2013)
It's my hope that Olympia will stand as the greatest advertisement for the Olympic ideals the world has ever seen.[JA] それまでってきた オリンピック精神にもとづいて "オリンピア"が競技する 最も偉大な広報物にしたいのです Race (2016)
Ulster County. We grow apples.[JA] アルスター郡です リンゴを栽しています The Return (2017)
A culture fluid dish shattered by accident.[CN] 那天 很偶然这里的一瓶养液碎了 Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top