ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-在科學領域或實驗室裡.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 在科學領域或實驗室裡., -在科學領域或實驗室裡.-, *在科學領域或實驗室裡.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I take that-[CN] -在科學領域或實驗室裡... Malarkey! (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (zài)科學 (kē xué)領域 (lǐng yù) (huò)實驗 (shí yàn)室裡 ().

 


  

 
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
科學
 • (kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ) science; scientific knowledge; scientific [CE-DICT-Traditional]
領域
 • (りょういき) (n,adj-no) area; domain; territory; field; range; region; regime; (P) [EDICT]
 • (lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ) domain; sphere; field; territory; area [CE-DICT-Traditional]
 • (ある) (adj-pn) (uk) a certain ...; some ...; (P) [EDICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) maybe; perhaps; might; possibly; or [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) maybe; perhaps; might; possibly; or [CE-DICT-Traditional]
實驗
 • (shí yàn, ㄕˊ ㄧㄢˋ) to experiment; experiments [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top