ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-古代人-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 古代人, *古代人*
Japanese-English: EDICT Dictionary
古代人[こだいじん, kodaijin] (n) the ancients; ancient people [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ancients grant us safe passage.[JA] 古代人は私たちに安全な道を与えます。 Scrat: Spaced Out (2016)
This has happened before thousands of years ago, and the Ancients were there to see it.[JA] 前にも起きたことだ 数千年前に そして古代人は それを見た Thor: The Dark World (2013)
How often do we get to meet someone[JA] 自分が古代人だと 言う人間に The Man from Earth (2007)
They're just things.[JA] 古代人ではない Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014)
We're the ancients, Mr. Fox.[CN] 我们是古代人,福克斯先生。 Starman (1984)
And while they've been "mythified" and exaggerated in many cases, in my mind, some core of truth here in that people really were flying in airships in ancient times just like we do today.[CN] 虽然它们经过了"神化",有些夸大 但在我看来,有些的确是真实的 在古代人类确实可以乘坐飞船在天上飞 The Evidence (2010)
Early man did not see the ocean as a barrier, but rather as a means of communication.[JA] 古代人は海洋の 障壁をものともせず むしろ伝達の手段とした Kon-Tiki (2012)
The idea that primitive man believed his thoughts to be the voice of the gods.[JA] 古代人は神の声を 聞いていたという説ですね The Stray (2016)
Ancient man's method of moving large blocks is only one mystery.[CN] 古代人移动巨石的方法只是其中一个谜 The Evidence (2010)
I wouldn't be placing any wagers on seein' me dispatch a thousand Philistines with the jawbone of an ass.[JA] なぞなぞを出して賭けをしたり 古代人を全滅させる力もない Self Help (2014)
The ancients understood it perfectly.[CN] 古代人完美地理解它 Solaris (1971)
The ancient ones see everything.[JA] 古代人は見抜いている The Cabin in the Woods (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top