ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-即使像亚马逊河这般巨大的 [...] 过程也并非都是平缓连续的-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 即使像亚马逊河这般巨大的江 [...] 的过程也并非都是平缓连续的, *即使像亚马逊河这般巨大的江 [...] 的过程也并非都是平缓连续的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even for giant rivers like the Amazon the journey to the sea is not always smooth or uninterrupted.[CN] 即使像亚马逊河这般巨大的江河 流向大海的过程也并非都是平缓连续的 Fresh Water (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-即使 (jí shǐ) (xiàng)亚马逊河 ()这般 ()巨大 (jù dà) (de)江河 (jiāng hé) 流向 ()大海 (dà hǎi) (de)过程 (guò chéng) ()并非 (bìng fēi) (dōu) (shì)平缓 (píng huǎn)连续 (lián xù) (de)-

 


  

 
即使
 • (jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ) even if; even though [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
巨大
 • (きょだい) (adj-na,n) huge; gigantic; enormous; (P) [EDICT]
 • (jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ) huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
江河
 • (こうが) (n) Yangtze and Yellow rivers; large river [EDICT]
 • (jiāng hé, ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ) rivers [CE-DICT]
大海
 • (たいかい) มหาสมุทร [LongdoJP]
 • (たいかい(P);おおうみ) (n) (1) ocean; large sea; (2) (おおうみ only) fabric pattern; (P) [EDICT]
 • (dà hǎi, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ) sea; ocean [CE-DICT]
过程
 • (guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ) course of events; process [CE-DICT]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT]
并非
 • (bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ) really isn't [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
平缓
 • (píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ) level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [CE-DICT]
连续
 • (lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ) continuous; in a row [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top