ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像., -你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像.-, *你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- () (zài)沟渠 (gōu qú) ()悄悄 (qiǎo qiǎo)爬行 (pá xíng) -一声 (yī shēng) () (dōu)不能 (bù néng) (háng) (xiàng).

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
沟渠
 • (gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ) channel; moat; irrigation canal [CE-DICT]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT]
悄悄
 • (しおしお;しょうしょう;すごすご) (adj-t,adv-to) (uk) in low spirits; dejected; sad [EDICT]
 • (qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ) quietly [CE-DICT]
爬行
 • (はこう) (n,vs) (See 匍う) creeping; crawling [EDICT]
 • (pá xíng, ㄆㄚˊ ㄒㄧㄥˊ) to crawl; to creep [CE-DICT]
一声
 • (いっせい;ひとこえ) (n) voice; cry; shout [EDICT]
 • (yī shēng, ㄧ ㄕㄥ) sound; first tone of putonghua (high level tone) [CE-DICT]
 • (qì, ㄑㄧˋ) air; anger; gas [CE-DICT]
 • (qì, ㄑㄧˋ) gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
不能
 • (ふのう) (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) [EDICT]
 • (bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ) cannot; must not; should not [CE-DICT]
 • (のど(P);のんど(ok);のみと(ok);のみど(ok)) (n) (1) (uk) throat; (2) singing voice; (P) [EDICT]
 • (ふえ) (n) (arch) windpipe [EDICT]
 • (háng, ㄏㄤˊ) throat [CE-DICT]
 • (ぞう) (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top