ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-似合う-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 似合う, *似合う*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
似合う[にあう, niau] Thai: เหมาะ English: to suit
似合う[にあう, niau] Thai: เข้ากันได้ดี English: to match

Japanese-English: EDICT Dictionary
似合う[にあう, niau] (v5u,vi) to suit; to match; to become; to be like; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do I look? - Terrific.[JA] 似合う Demons (1985)
He can call me a flower if he wants to.[JA] 王子様なら僕をお花と呼んでもいいよ? うふふ、似合うかな? Bambi (1942)
How do I look?[JA] 似合う Turkish Delight (1973)
Hey. You gonna be a janitor, act like one.[JA] お前は掃除屋が似合う Crossroads (1986)
See how you like that.[JA] これ似合う The Great Mouse Detective (1986)
Do they become me? And the ring?[JA] 私に似合うかしら 道お思いになる? The Mirror (1975)
It has character. Sits well on the palate. You may serve.[JA] 良い味ですな、料理にも似合うでしょう 注いでください The Wing or The Thigh? (1976)
Why not? If the shit fits, wear it![JA] あたりまえだろ クソが似合うならクソをかぶるのさ The Blues Brothers (1980)
Suits you. You should always wear my clothes.[JA] 似合うね いつも私の服を着たらいい Roman Holiday (1953)
I just wanted to look especially nice for you.[JA] あなたに 似合うと 思ったの Rough Night in Jericho (1967)
Nonsense, I have thousands of them. Now you have something nice.[JA] あなたの方が似合う Turkish Delight (1973)
- How do I look?[JA] 似合うか? Demons (1985)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top