ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-似乎电力负荷不够了

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 似乎电力负荷不够了, -似乎电力负荷不够了-, *似乎电力负荷不够了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Seems to be a power outage.[CN] -似乎电力负荷不够了 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-似乎 (sì hū)电力 (diàn lì)负荷 (fù hè)不够 (bù gòu) (le)

 


  

 
似乎
 • (sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ) apparently; to seem; to appear; as if; seemingly [CE-DICT-Simplified]
 • (sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ) apparently; to seem; to appear; as if; seemingly [CE-DICT-Traditional]
电力
 • (diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ) electrical power; electricity [CE-DICT-Simplified]
负荷
 • (fù hè, ㄈㄨˋ ㄏㄜˋ) load; burden; charge [CE-DICT-Simplified]
不够
 • (bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ) not enough; insufficient; inadequate [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top