ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-他们习惯腰缠万贯 一旦穷了,他们就会耍手段

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 他们习惯腰缠万贯 一旦穷了,他们就会耍手段, -他们习惯腰缠万贯 一旦穷了,他们就会耍手段-, *他们习惯腰缠万贯 一旦穷了,他们就会耍手段*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have it up to here.[CN] -他们习惯腰缠万贯 一旦穷了,他们就会耍手段 Czech Dream (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-他们 (tā men)习惯 (xí guàn)腰缠万贯 (yāo chán wàn guàn) 一旦 (yī dàn) (qióng) (le)他们 (tā men) (jiù) (huì)耍手段 ()

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
习惯
 • (xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ) habit; custom; usual practice; to be used to [CE-DICT-Simplified]
腰缠万贯
 • (yāo chán wàn guàn, ㄧㄠ ㄔㄢˊ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ) lit. ten thousand strings of cash in money belt (成语 saw); carrying lots of money; extremely wealthy; loaded [CE-DICT-Simplified]
一旦
 • (いったん) (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [EDICT]
 • (yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ) in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [CE-DICT-Simplified]
 • (yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ) in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [CE-DICT-Traditional]
 • (qióng, ㄑㄩㄥˊ) exhausted; poor [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top