ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-今天休假 -妈妈 -妈妈要来

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 今天休假 -妈妈 -妈妈要来, -今天休假 -妈妈 -妈妈要来-, *今天休假 -妈妈 -妈妈要来*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you usually do on your day off?[CN] -今天休假 -妈妈 -妈妈要来 Rocket Girl Dives Into Love (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-今天 (jīn tiān)休假 (xiū jià) -妈妈 (mā ma) -妈妈 (mā ma) (yāo) (lái)

 


  

 
今天
 • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT-Simplified]
 • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT-Traditional]
休假
 • (xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ) take a vacation; go on holiday [CE-DICT-Simplified]
 • (xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ) take a vacation; go on holiday [CE-DICT-Traditional]
妈妈
 • (mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙) mama; mommy; mother [CE-DICT-Simplified]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
 • (らい) (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [EDICT]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top