ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-什么

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 什么, -什么-, *什么*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
什么[shén me, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] what; what?; who?; something; anything, #94 [Add to Longdo]
什么[shén me yàng, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] what kind?; what sort?, #2,879 [Add to Longdo]
什么[shén me de, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙, / ] and so on; and what not, #3,594 [Add to Longdo]
什么[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what is ...?, #4,867 [Add to Longdo]
什么[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what?; which? [Add to Longdo]
什么[shén me rén, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] who?; which person? [Add to Longdo]
什么时候[shén me shí hou, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] when?; at what time? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What?[CN] -什么 It Happened One Night (1934)
Yeah?[CN] 什么 The Long Voyage Home (1940)
Why?[CN] 为什么 The Scarlet Empress (1934)
- What?[CN] 一什么 The Palm Beach Story (1942)
- What?[CN] -什么 Paisan (1946)
What?[CN] 什么? When Strangers Marry (1944)
Why?[CN] 为什么 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
- What?[CN] -什么 The Lady Vanishes (1938)
What?[CN] 什么 The Maltese Falcon (1941)
- Why?[CN] -为什么 Wuthering Heights (1939)
Why?[CN] 为什么 Port of Shadows (1938)
What?[CN] 什么 His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top