ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-交う-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 交う, *交う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
交う[かう, kau] (v5u) to take turns; to mingle together [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[overlapping shouting] man speaking native language:[JA] [怒号が飛び交う] 男(母国語): Life in a Day (2011)
But if someone as important as Abu Ahmed had died, they'd be talking about it online in chat rooms all over the place.[JA] アーメドのような重要人物が死んだら いたるところで 通信が飛び交うはずよね Zero Dark Thirty (2012)
[overlapping chatter][JA] [人々の声が飛び交う] Life in a Day (2011)
Likely to be some theorizing about our presence here, so, any lookie-loos drop by wondering what we're up to, tell them, um...[JA] 我々に関しても憶測も飛び交う 冷やかしの客に詮索されたら こう言っとけ A Gettysburg Address (2012)
The explosion occurred during the busy lunch hour and killed five people, wounded dozens, and shut down the city Metro line.[JA] 「爆発は人が行き交う 昼休みの時間に発生」 「死者5名 負傷者多数」 「地下鉄は運休」 Representative Brody (2011)
[overlapping chatter] [ultrasound pulses][JA] [人々の声が飛び交う] [超音波の心臓音] Life in a Day (2011)
[overlapping shouting][JA] [怒号が飛び交う] Life in a Day (2011)
Captain, from what I can assertane, these ships do with the shared cyberpathic link...[JA] この船の中で飛び交う 言語らしきものを確認 Star Trek Beyond (2016)
And obviously, I rigged this little beauty before I knew there was a dimension-jumping[JA] そして、よく考えて、 僕がこの素晴らしい仕掛けを仕込んだのは、 次元を飛び交う精神異常者のことを知る前だ。 Repairs (2013)
News travels fast.[JA] ニュースは飛び交うものよ Bad Teeth (2012)
We're talking about a lot of bullets flying around.[JA] 一瞬で銃撃戦だ 弾が飛び交う Crossed (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交う[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top