ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-事事-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 事事, *事事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything, #11,678 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm with the D.A.'s office. Jury will convict you in five seconds.[JA] 検事事務所に いるんだ ムショ行きだぞ Any Day Now (2012)
I can't stay home and do nothing.[CN] 我不能整天待在家里而无所事事 Monsieur Verdoux (1947)
There is a strong rivalry between sisters and ever since that incident, it's growing more and more bitter in her until now it's - abnormal.[CN] 姊妹之间总是存在着很强烈的竞争 自从那事事故之后 无论它是什么 这种意识在她的心里变得越来越强直到现在 变得变态了 The Dark Mirror (1946)
He'll break up with nothing to do.[CN] 他再这么无所事事的话会崩溃的 The Lodger (1944)
I'm sick of this place. We are rotting here because there's no fighting.[CN] 我讨厌这个地方,因为没有战斗,无所事事 For Whom the Bell Tolls (1943)
Criminal charges would take precedence. Our case could get pushed another three years.[JA] 刑事事件になれば こっちは3年先送りになる I Hate These People (2007)
- Everything happens to me.[CN] -事事我都碰上了 His Girl Friday (1940)
There ls nothing for us to do here." "Those who are to receive her will arrive shortly."[CN] 你我二人在这儿无所事事 那些来接她的人很快就会到来了" The Phantom Carriage (1921)
To keep her here with nothing to do, I'd be standing in her way.[CN] 把她留在这儿无所事事 就是耽误她的大好前程 All About Eve (1950)
Why do I got to do everything myself?[CN] 为何我事事都要操心? The Palm Beach Story (1942)
She rules us all,[CN] 不可能事事都如原 Taki no shiraito (1933)
I understand your concern, but this is a police matter now.[JA] お気持ちは わかります でも今や これは刑事事件なんです Cherry Picked (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top