ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-乗せる-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 乗せる, *乗せる*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry. I'll leave. First I'm gonna get you to your ship.[JA] 心配するな 出て行くよ まずはあんたを俺の船に乗せる Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I don't care what happens.[JA] ダメだ 病人をシャトルに 乗せるわけにはいかん Space Cowboys (2000)
Pictures of me to sell your newspapers.[JA] くだらない新聞に俺の顔を乗せる The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
It's an integrated computer network, and I will not have it aboard this ship.[JA] 統合コンピュータネットワークですな それをこの船には乗せるつもりはありません Episode #1.1 (2003)
You handle some pretty rough customers.[JA] ヤバそうな奴も乗せるのか? Taxi Driver (1976)
You're not getting on that boat, Dr. Bartok.[JA] 乗せるわけにはいかん Hollow Triumph (1948)
Yeah, I have.[JA] 乗せる Taxi Driver (1976)
Why the day you spend in the sofa, lazy? They come here.[JA] カウチに 足を乗せるなよ Scarlet Street (1945)
Go to hell! I'm not honking at you![JA] バ〜カ 誰が乗せる The Evil Dead (1981)
It's disgusting the way they splash this stuff all over the newspapers![JA] こういうことを新聞に乗せるってのは醜い! The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Bring it right back to the garage. Tell the girlfriend to take the bus.[JA] 車は車庫に入れ 勝手に女を乗せるなよ Hollow Triumph (1948)
Bad luck to have a woman on board, too. Even a miniature one.[JA] たとえ子供でも 女を船に乗せるのは縁起が悪い Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top