ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-丢丑-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 丢丑, *丢丑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丢丑[diū chǒu, ㄉㄧㄡ ㄔㄡˇ, / ] lose face, #106,526 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I say, if he wants to go out and make a fool of himself again,[CN] 照我说 没有什么比 让他比赛丢丑更好的了 The Greatest Game Ever Played (2005)
Yeah, if you embarrass me, I'll leave you here all by yourself.[CN] 嘢,如果你给我丢丑,我就走让你一个人留在这里。 The Loft (2014)
Yeah. I'm looking for a drink that I can completely make a fool of myself with.[CN] 是啊 来杯可以让我丢丑的吧 Suburban Girl (2007)
- No? I'll escort him out.[CN] 你不想在人前丢丑 Robots (2005)
How I embarrassed your boyfriend in front of everybody? You like that?[CN] 我让你男友在众人面前丢丑,喜欢吗? Underage Drinking: A National Concern (2005)
or he'd look stupid,in front of his boss.[CN] 还在他上司面前丢丑 or he'd look stupid,in front of his boss. American Hustle (2013)
- Tell him you're through because you do not wish to humiliate your steady in this sordid fashion.[CN] - 告诉他你不干了 因为你不希望你的情侣在这低俗节目里丢丑 Bye Bye Birdie (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top