ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-不要喧哗

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不要喧哗, -不要喧哗-, *不要喧哗*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not here, please...[CN] 请不要喧哗... The Wonders (2014)
Please, we're holding this press conference in public so that everyone can be heard, not shouted over.[CN] 请冷静 , 这是公开的新闻发布会 请大家保持理智 , 不要喧哗 Tomorrow (2010)
- Quiet.[CN] -不要喧哗 The Red Shoes (1948)
No misbehaviors Everyone with long hair[CN] 不要喧哗,所有头发到肩膊的泳客 {\cH00FFFF}{\3cH000000}No misbehaviors Everyone with long hair Nomad (1982)
Try not to make any loud noise.[CN] 尽量不要喧哗 Taking a Break from All Your Worries (2007)
Please, no shouting![CN] 请不要喧哗! Einstein and Eddington (2008)
Quiet. Not so loud.[CN] 安静 不要喧哗 The Chaperone (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top