ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-不敬-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不敬, *不敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior), #35,827 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the second time I've heard you curse.[JA] これで二回目だわ 不敬な物言い There Is No Normal Anymore (2009)
"We are here to kill all unbelievers and the whore who sings."[JA] "信仰なきもの、歌う不敬な女を殺すために来た" Rock the Kasbah (2015)
Hector, show respect.[JA] ヘクトル 不敬だぞ Troy (2004)
- Respect?[CN] -不敬 Passover (2007)
No, no, I don't mean any disrespect. I totally support... Fuck you, Osama.[CN] 不,我没有不敬之意,我支持... Stir of Echoes: The Homecoming (2007)
- Blasphemous fool![JA] - 不敬なとんま! - なんと言った? Das Rheingold (1980)
Th-That's disrespectful![JA] 不敬だぞ Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
It's an unheard of affront in the Caucasus to raise a hand against an elder.[CN] 在高加索对长辈不敬 是前所未闻的事情 12 (2007)
It shows a total lack of respect for our intimacy.[CN] 就好像是對藝術的不敬 2 Days in Paris (2007)
I meant no disrespect.[JA] 不敬からではありません 2012 (2009)
But with all respect, their resentment has no teeth.[CN] 我无意不敬 但他们的厌恶毫无作用 Heroes of the Republic (2007)
With all respect, until the will is ratified,[CN] 我无意不敬 不过在遗嘱获得认可前 Passover (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top