ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一切-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一切, *一切*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ] (n ) everything

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一切[issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We no longer have anything to conceal from each other, have we.[JA] お互い隠しごとは 一切なしにしましょう And Then There Were None (1945)
Bloodthirsty cats grouped into well-organized, well-equipped multinational gangs, denying law and order, ignoring the historical conventions between cats and mice aiming for the complete annihilation of the race of the mouse.[JA] 邪悪な猫たちは 最新鋭の武器を備え持つ やり手の多国籍ギャングに集結した 彼らは 法律や規律を一切守らず 猫とネズミの歴史的慣習をも清算し ネズミ社会の根絶に尽力した Cat City (1986)
On the other hand, if things turn out bad don't even dare to hope. Who can you recommend?[JA] だが 失敗した時は 一切何も期待しない方がいい Cat City (1986)
"Let nothing remain of me!"[CN] 让我的一切都随风而逝! The Phantom Carriage (1921)
A puppet, the exact likeness of Cesare, and which took his place in a cabinet, allowed him to divert any suspicion that might fall on the somnambulist.[CN] 藉由他放在箱子里酷似凯撒的假人 他躲过了一切对梦游者的怀疑 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
There was no ceremony and their betrothal was not announced to anyone.[JA] 式典などは行われす ニ人の結婚は 一切内密にされた War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
He could not disavow his own acts, that were lauded by half the world, and so he was forced to disavow truth and goodness and everything human.[JA] 世界の半数が称賛す る 自分 の行 為 を 彼には否定でき なか っ た 必然的に 彼は 真理 善な ど一切の—— War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
As you can see, we're under no restraint whatsoever.[JA] ご覧のとおりだ、我々は一切 拘束を受けていない Forbidden Planet (1956)
Without her,[CN] 我可以放弃眼前所有的一切 没有姜敏珠的人生 Episode #1.4 (2004)
You have to spend the 30 million but after 30 days you're not allowed to own any assets.[JA] 3千万ドル使い切るんだが... ...30日後には 一切の財産を残してはいかん Brewster's Millions (1985)
All right for you then.[CN] 一切都隨你 Applause (1929)
I cannot go home to my dead Siegfried before having atoned for every wrong...[CN] 在一切的不公正得以糾正之前 我還無法還鄉去面對齊格弗裏德 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top