ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-しかしその-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: しかしその, *しかしその*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, but that model[JA] はい、しかしそのモデルは Pilot (2013)
But the reward for doing so can be far greater than anything you can imagine.[JA] 「しかしその変化は とてつもない恩恵」 「人類が想像も出来ない程の」 Pilot (2009)
But you gotta put it in context.[JA] しかしその背景を知ってほしい Kick-Ass 2 (2013)
But then, as some of us predicted... the day when it no longer needed our help... arrived, and it started to learn by itself.[JA] しかしその後その個体は 人間の助けを必要とはしなくなり やがて1人で学ぶようになったのだ Automata (2014)
But while its effects can be dangerous, it is truly beautiful.[JA] しかしその現象は 危険でも 真に美しい Thor: The Dark World (2013)
But you don't want to obey those orders.[JA] しかしその命令に 従いたくなかった Big Man in Tehran (2013)
But all of them, no matter how famous fear a visit by one of the mysterious inspectors of the famous Guide.[JA] しかしその評価方法もまた有名なことに 全ては匿名の秘密調査員によって決定されるのだった The Wing or The Thigh? (1976)
The trouble was this "later on" never came.[JA] しかしその"暇"は 一向に訪れなかった War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
But in those moments your heart's pounding, your adrenaline spikes, you think your head will explode, you hear nothing,[JA] しかしその瞬間にも 心臓は激しく鼓動し アドレナリンが急増 頭が爆発したとしか 思えなくなる A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
You could have freed me yesterday or tomorrow, but you came to me now before this boy is put to the knife because you knew I'd counsel restraint.[JA] 陛下は 昨日来ることも明日来ることも可能です しかしその少年が 刺されようとする前に私の所へ来た なぜなら陛下は 私が制止することを知っていたからです Second Sons (2013)
But your shield?[JA] しかしその盾は? 300 (2006)
Yes, I'm sure you will, but before you do...[JA] ええ そのとおりです しかしその前に ― Treasure Planet (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top