ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-๕ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ...

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ๕ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ..., -๕ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ...-, *๕ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ...*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 3% กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
camfrog[3, ˙, camfrog] กำ

English-Thai: Longdo Dictionary
W3Cสมาคม World Wide Web ย่อมาจาก The World Wide Web Consortium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 3(เอ) ครับ, ใช่
light 3(ไลทฺ) { lighted, lighting, lights } vi. ลง, ลงจากรถ, ลงจากม้า, ลงมาเกาะ, ลงเดิน, ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
nrtrx13ผู้เพัฒนาโปรแกรม drug data for pharmacist xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vitamin d3n. วิตามิน D ที่มีตามธรรมชาติพบในน้ำมันตับปลา มันมีโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างจากvitamin-D2เล็กน้อย., Syn. cholecalciferol
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
3-D filmsภาพยนตร์ 3 มิติ [TU Subject Heading]
3D studio3ดี สตูดิโอ [TU Subject Heading]
3ds max (Computer file)3ดีเอส แมกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
300ce[ฑริฮันไดรซฺ] (adv) คําย่อของ three hundrice
30ce[เธอ'ไทซฺ] (adv) คําย่อของ thirtice
30ce[ธเรน'ไทซฺ] (adv) คําย่อของ threntice
31ma[เธอทิฟอมะ] (adj) คําย่อของ thirty forma
31ma[เธร็นทิฟอมะ] (adj) คําย่อของ threnty forma
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj) คําย่อของ thirty second
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj) คําย่อของ thirty second
32nd[ธเร็นทิเซเคินดฺ] (adj) คําย่อของ threnty second
33rd[เธอดิเธอด] (adj) คําย่อของ thirty third
33rd[เธร็นดิเธอด] คําย่อของ threnty third
33rd[ธเร็นทิเซเธอด] (adj) คําย่อของ threnty third
33rd[ธเร็นดิเธอด] (adj) คําย่อของ threnty third
3ce[ไธรซฺ] (adv) คําย่อของ thrice

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
33: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
33 multiplied by 5 is 15.
33. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีสาม(n) three o'clock in the morning, See also: 3 a.m., Syn. สามนาฬิกา, Example: คนผิวดำทางใต้ของตัวเมืองชิคาโกมั่วสุมสูบกัญชาจนถึงตีสามจึงจะกลับบ้านซุกหัวนอน, Notes: (ปาก)
ไตรทศ(n) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth, Syn. ตรีทศ, Thai Definition: เทวดา 33 องค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึงพระอินทร์และบริวารพระอินทร์อีก 32 องค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์บัส A380[Aēbas A380] (tm) EN: Airbus A380  FR: Airbus A380 [ m ]
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
ช่องสาม[Chøng Sām] (n, exp) EN: Channel 3  FR: Chaîne 3 [ f ]
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[dūay khwāmsūng sām meūn fut] (xp) EN: at an altitude of 30, 000 feet  FR: à une altitude de 30.000 pieds
เอ็มพีสาม[Em.Phī. sām] (x) EN: MP3  FR: MP3
ฟุต[fut] (n) EN: foot (measurement – 12 inches)  FR: pied (30, 48 cm) [ m ]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā] (n, prop) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam  FR: coup d'État de 1932 [ m ]
ก๊าชโอโซน[kāt ōsōn] (n, exp) EN: ozone ; O3  FR: ozone [ m ] ; O3
การ์ตูน 3มิติ[kātūn sām miti] (n, exp) FR: film d'animation en 3D [ m ]
กลุ่มประเทศจี 3 = กลุ่มประเทศ G 3[Klum Prathēt Jī Sām] (org) EN: G3  FR: G3 [ m ]
กรดคาร์บอนิก[krot khābønik] (n, exp) EN: carbonic acid ; H2CO3  FR: acide carbonique [ m ] ; H2CO3
กรดถ่าน[krot thān] (n, exp) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [ m ] ; H2CO3
ไม้ตรี[māi-trī] (x) EN: [ 3rd Thai tonal mark ]  FR: [ 3è signe de tonalité en thaï ]
–็[māi-trī] (x) EN: [ 3rd Thai tonal mark ]  FR: [ 3è signe de tonalité en thaï ]
ม.๓ = ม.3[mø. sām] (n, exp) EN: M3  FR: M3 (troisième année d'enseignement secondaire)
นักเรียนในชั้น ม.3[nakrīen nai chan mø. sām] (xp) FR: les élèves de 3è (secondaire)
นักษัตร[naksat] (n) EN: twenty seven constellations of 133 stars
หนึ่งส่วนสาม[neung suan sām] (num) EN: a third ; one third ; ½  FR: un tiers ; 1/3
โอโซน[ōsōn] (n) EN: ozone ; O3  FR: ozone [ m ] ; O3
ไพ[phai] (n) EN: phai ; [ a coin formerly in use, equivalent to three satangs ]  FR: phai [ m ] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
ภาพยนตร์ 3 มิติ[phāpphayon sām miti] (n, exp) EN: 3D film ; three-dimensional film  FR: cinéma en 3D [ m ] ; film en 3D [ m ]
ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง(เสียบ)[plakphūang sām chǿng (sīep)] (n, exp) FR: bloc multiprise 3 prises [ m ] ; bloc 3 prises électriques [ m ]
ป.๓ = ป.3[pø. sām] (n, exp) EN: P3  FR: P3 (troisième année d'enseignement primaire)
ราศี[rāsī] (n) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees  FR: signe du zodiaque [ m ] ; signe zodiacal [ m ] ; constellation [ f ] ; zodiaque [ m ]
รูปเรขาคณิตสามมิติ[rūp rēkhākhanit sām] (n, exp) FR: figure géométrique à 3 dimensions [ f ]
สลึง[saleung] (n) EN: quarter of a baht  FR: quart de baht [ m ] (3, 75 g.)
สาม[sām] (num) EN: three : 3  FR: trois ; 3
3 มิติ[sām miti] (n, exp) EN: 3D ; three-dimensional  FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
สามสิบ[sāmsip] (num) EN: thirty ; 30  FR: trente ; 30
เสียงโท[sīeng-thō] (n, exp) EN: falling tone ; tone 3  FR: ton descendant [ m ] ; ton 3 [ m ]
สิบสาม[sip-sām] (num) EN: thirteen ; 13  FR: treize ; 13
สองยกกำลังสาม[søng yok kamlang sām] (x) EN: 2³  FR: 2³ ; 2 exposant 3 ; 2 à la puissance 3
โทรทัศน์ 3 มิติ[thōrathat sām miti] (n, exp) EN: stereoscopic television  FR: télévision en 3D [ f ]
...ทุ่ม[... thum] (n) EN: o'clock (counting from 7 p.m.)  FR: heure (de 19 à 23 h) [ f ]
ตกสาม[tok sām] (v, exp) FR: avoir 3 échecs (aux examens)
ไตรทศ[traithot] (n) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth
ตรี[trī] (x) EN: three ; third ; triple ; third grade ; tri~  FR: trois ; troisième ; du troisième degré ; de 3ème classe ; triple ; tri~
วรรณยุกต์ตรี[wannayuk-trī] (n) EN: [ 3rd Thai tonal mark ]  FR: [ 3è signe de tonalité en thaï ]
–็[wannayuk-trī] (n) EN: [ 3rd Thai tonal mark ]  FR: [ 3è signe de tonalité en thaï ]
วิ่ง 3000 เมตร[wing sām phan mēt] (n, exp) EN: 3, 000 m ; 3, 000 metres ; 3, 000 meters (Am.)  FR: 3.000 mètres [ m ]
วิ่ง 3000 เมตรหญิง[wing sām phan mēt ying] (n, exp) EN: 3, 000 m (w)  FR: 3.000 mètres féminin [ m ]
วิ่งวิบาก 3000 เมตร[wing wibāk sām phan mēt] (n, exp) EN: 3, 000 m steeplechase  FR: 3.000 mètres steeple [ m ]
๓ (สาม)[sām] (num) EN: 3 (three)  FR: 3 (trois)
๑๓ (สิบสาม)[sip-sām] (num) EN: 13 (thirteen)  FR: 13 (treize)
๒๓ (ยี่สิบสาม)[yīsip-sām] (num) EN: 23 (twenty-three)  FR: 23 (vingt-trois)
๓๐ (สามสิบ)[sāmsip] (num) EN: 30 (thirty)  FR: 30 (trente)
๓๑ (สามสิบเอ็ด)[sāmsip-et] (num) EN: 31 (thirty-one)  FR: 31 (trente-et-un)
๓๒ (สามสิบสอง)[sāmsip-søng] (num) EN: 32 (thirty-two)  FR: 32 (trente-deux)
๓๓ (สามสิบสาม)[sāmsip-sām] (num) EN: 33 (thirty-three)  FR: 33 (trente-trois)
๓๔ (สามสิบสี่)[sāmsip-sī] (num) EN: 34 (thirty-four)  FR: 34 (trente-quatre)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
3D TH R IY1 D IY2
3-D TH R IY1 D IY2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific), #21,172 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] 3rd earthly branch: 3-5 a.m., 1st solar month (4th February-5th March), year of the Tiger, #37,694 [Add to Longdo]
[bū, ㄅㄨ, ] 3-5 p.m., #63,335 [Add to Longdo]
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄨˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 30 billion [Add to Longdo]
三万[sān wàn, ㄙㄢ ㄨㄢˋ, / ] 30 thousand [Add to Longdo]
三万七千[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreipolig { adj }3 pin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) { comp } 32 bits wide [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na, n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
MP3[エムピースリー, emupi-suri-] (n) { comp } MP3; (P) [Add to Longdo]
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) { comp } MP3 player; (P) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
R;r[アール, a-ru] (n) (1) R; r; (2) { math } (esp. r) radius; (3) (uk) curve [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp, v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na, adv, n, n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp, n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
ううん[uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
ええ[ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n, vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386 [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[あーるえすにーさんにーしー, a-ruesuni-sanni-shi-] RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[あーるえすにーさんにーでいー, a-ruesuni-sanni-dei-] RS-232D [Add to Longdo]
スカジースリー[すかじーすりー, sukaji-suri-] SCSI-3 [Add to Longdo]
エススリー[えすすりー, esusuri-] S3 [Add to Longdo]
エスキューブ[えすきゅーぶ, esukyu-bu] S3 [Add to Longdo]
スリーコム[すりーこむ, suri-komu] 3COM [Add to Longdo]
スリーディーアール[すりーでいーあーる, suri-dei-a-ru] 3DR [Add to Longdo]
スリーディー[すりーでいー, suri-dei-] 3D [Add to Longdo]
スリーディーオー[すりーでいーおー, suri-dei-o-] 3DO [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[するーでいーべんち, suru-dei-benchi] 3DBENCH [Add to Longdo]
エスエイピーアールスリー[えすえいぴーあーるすりー, esueipi-a-rusuri-] SAP R-3 [Add to Longdo]
ティースリー[ていーすりー, tei-suri-] T3 [Add to Longdo]
エムピースリー[えむぴーすりー, emupi-suri-] MP3 [Add to Longdo]
ダブリュースリーシー[だぶりゅーすりーしー, daburyu-suri-shi-] W3C [Add to Longdo]
ダブリュースリー[だぶりゅーすりー, daburyu-suri-] W3 [Add to Longdo]
ヨンサンマルエイチエックス[よんさんまるえいちえっくす, yonsanmarueichiekkusu] 430HX [Add to Longdo]
ヨンサンマルブイエックス[よんさんまるぶいえっくす, yonsanmarubuiekkusu] 430VX [Add to Longdo]
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3 [Add to Longdo]
ウィンドウズサンテンイチ[ういんどうずさんてん'いち, uindouzusanten ' ichi] Windows3.1 [Add to Longdo]
サンハチロク[さんはちろく, sanhachiroku] 386 [Add to Longdo]
ウィンサンジューニエス[ういんさんじゅーにえす, uinsanju-niesu] Win32s [Add to Longdo]
ブイサンジューヨン[ぶいさんじゅーよん, buisanju-yon] V.34 [Add to Longdo]
ウィンサンジューニ[ういんさんじゅーに, uinsanju-ni] Win32 [Add to Longdo]
ブイサンジュー[ぶいさんじゅー, buisanju-] V30 [Add to Longdo]
ポップスリー[ぽっぷすりー, poppusuri-] POP3 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top