ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ใจกว้าง-

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจกว้าง, *ใจกว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกว้าง[V] be generous, See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, , Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Thai definition: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจกว้าง[ADJ] generous, See also: broad-minded, openhanded, freehanded, lenient, magnanimous, Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจกว้างว. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
open mindใจกว้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's very sporting of you.- ช่างใจกว้างจริงๆ Rebecca (1940)
We were asked for toleration.เขาขอให้เราใจกว้าง Gandhi (1982)
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous.การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He was generous. It is his nature.เขาเป็นคนใจกว้าง มันเป็นธรรมชาติของเขา The Russia House (1990)
) And to view them, he charges no fee! (He's generous, so generous)ถ้าจะให้วิจารณ์เขา เขาไม่เคยคิดค่าตอบแทน เขาช่างใจกว้าง เขาช่างใจกว้าง Aladdin (1992)
I want you to know, Rose, that we're a very liberal family.ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะ โรส ว่าพวกเราเป็นครอบครัวที่ใจกว้างมาก The Joy Luck Club (1993)
That would be extremely generous... and more helpful than you can imagine.นั่นมันใจกว้างเหลือล้นเลย และสามารถช่วยได้ เกินที่คุณจะคาดคิด Junior (1994)
The colossal prick even managed to sound magnanimous.ทิ่มใหญ่ยังมีการจัดการเสียงใจกว้าง The Shawshank Redemption (1994)
- So generous that you will exceed your income.-ใจกว้างซะจนลูกใช้เงินรายได้จนเกินเลย Episode #1.6 (1995)
Thank you. It was very thoughtful.ขอบคุณครับ คุณใจกว้างจริง ๆ As Good as It Gets (1997)
May I impose upon your generous nature and camp here tonight?ถือวิสาสะว่านายเป็นคนใจกว้าง ขอพักแรมด้วยได้มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big[ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
broad-minded[ADJ] ใจกว้าง
catholic[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
generous[ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ, Syn. charitable, benevolent, good, Ant. uncharitable
great-hearted[ADJ] ใจกว้าง, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. generous, unselfish
largehearted[ADJ] ใจดี, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, kindly
large-hearted[ADJ] ใจดี, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, kindly
large-minded[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded
liberal[ADJ] ใจกว้าง, See also: โอบอ้อมอารี, Syn. progressive, broad-minded
openhanded[ADJ] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: ใจกว้าง, Syn. generous, liberal, Ant. narrow

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寛い[ひろい, hiroi] ใจกว้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
großzügig(adj) ใจกว้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top